Archiv úřední desky za rok 2015

Jednotlivé dokumenty otevřete kliknutím na červený odkaz.

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 8 obce Pěčice konaného 20.12. 2015,
zveřejněno 25.12. 2015, sejmuto 25.1. 2016

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu,
zveřejněno 7.12.2015, sejmuto 25.1. 2016

Výzva UZSVM k nedostatečně určeným vlastníkům - aktualizovaný seznam
Příloha: Informace pro veřejnost
Příloha: Aktualizovaný přehled neznámých vlastníků

zveřejněno 19.10.2015, sejmuto 25.1. 2016

Upozornění ČEZ k odstranění a ořezání dřevin a jiných porostů,
zveřejněno 14.9.2015, sejmuto 25.1. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích
Příloha: Rozúčtování skutečných nákladů obce Pěčice za rok 2014 na sběr a svoz komunálního opadu

zveřejněno 20.12.2015, sejmuto 10.1. 2016

Návrh rozpočtu pro rok 2016,
zveřejněno 3.12.2015, sejmuto 21.12. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice č. 8,
zveřejněno 11.12.2015, sejmuto 20.12. 2015

Záměr pronájmu pozemku,
zveřejněno 25.11.2015, sejmuto 16.12. 2015

Záměr pronájmu pozemku,
zveřejněno 25.11.2015, sejmuto 16.12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 7 obce Pěčice konaného 8.11. 2015,
zveřejněno 9.11. 2015, sejmuto 25.11. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice č. 7,
zveřejněno 29.10. 2015, sejmuto 8.11. 2015

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí,
zveřejněno 16.9.2015, bude sejmuto 4.11. 2015

Výzva UZSVM k nedostatečně určeným vlastníkům
zveřejněno 16.2.2015, sejmuto 19.3.2015, znovu vyvěšeno 22.7. 2015, sejmuti 19.10. 2015

Záměr obce: pronájem prostor,
zveřejněno 6.10.2015, sejmuto 21.10. 2015

Oznámení o monitorování obce kamerovým systémem,
zveřejněno 10.8.2015, sejmuto 21.10. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 6 obce Pěčice konaného 12.8. 2015,
zveřejněno 19.8. 2015, sejmuto 14.9. 2015

Nařízení o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
zveřejněno 3.3. 2015, bude sejmuto14.9.2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice č. 6,
zveřejněno 3.8.2015, sejmuto 19.8. 2015

Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,
zveřejněno 28.7.2015, sejmuto 19.8. 2015

Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ0
zveřejněno 15.7. 2015, bude sejmuto 19.8. 2015

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek a námitek
zveřejněno 15.7. 2015, bude sejmuto 19.8. 2015

Návrh opatření obecné povahy - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02
zveřejněno 15.7. 2015, bude sejmuto 19.8. 2015

Dražební vyhláška,
zveřejněno 7.7. 2015, bude sejmuto 10.8. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5 obce Pěčice konaného 20.6. 2015
zveřejněno 27.6. 2015, sejmuto 15.7. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice č. 5
zveřejněno 10.6. 2015, sejmuto 24.6. 2015

Rozpočtový výhled na roky 2016, 2017 a 2018
zveřejněno 3.6. 2015, sejmuto 24.6. 2015

Rozpočtové opatření č. 1/2015
zveřejněno 3.6. 2015, sejmuto 24.6. 2015

Závěrečný účet za rok 2014
Příloha k Závěrečnému účtu 2014: Rozvaha za rok 2014
Příloha k Závěrečnému účtu 2014: Výkaz zisků a ztrát za rok 2014
Příloha k Závěrečnému účtu 2014: Příloha účení uzávěrky za rok 2014
Příloha k Závěrečnému účtu 2014: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2014
Příloha k  Závěrečnému účtu 2014: Protokol o inventarizaci majetku 2014
Příloha k Závěrečnému účtu 2014: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2014,

zveřejněno 3.6. 2015, sejmuto 24.6. 2015

Veřejná vyhláška Finančního úřadu,
zveřejněno 29.4. 2015, sejmuto 3.6. 2015

Záměr obce o prodloužení a dodatku nájemní smlouvy na obecní hostinec
zveřejněno 7.5. 2015, sejmuto 21.5. 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2014,
zveřejněno 15.4. 2015, sejmuto 7.5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 4 obce Pěčice konaného 4.4. 2015
zveřejněno 11.4. 2015, sejmuto 29.4. 2015

Záznam o losování soutěže "dřevo z parku"
zveřejněno 31.3. 2015, sejmuto 7.4. 2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice
zveřejněno 27.3. 2015, sejmuto 7.4. 2015

Záměr obce pronájmu pozemků v katastrálním území Pěčice I.
zveřejněno 18.3. 2015, sejmuto 7.4. 2015

Záměr obce pronájmu pozemků v katastrálním území Pěčice II.
zveřejněno 18.3. 2015, sejmuto 7.4. 2015

Veřejná soutěž o prodej dřeva z parku
zveřejněno 18.3. 2015, sejmuto 30.3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3 obce Pěčice konaného 28.2. 2015
zveřejněno 7.3. 2015,  sejmuto 23.3. 2015

Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčice
zveřejněno 2.3. 2015, sejmuto 17.3.2015

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice 28.2.2015
zveřejněno 18.2. 2015, sejmuto 28.2. 2015

Oznámení veřejného projednání návrhu územního plánu Semčice a přizvání k veřejnému projednání
zveřejněno 4.2.2015, sejmuto 17.3.2015

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe,
zveřejněno 12.1. 2015, sejmuto 4.2. 2015

Oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“,
zveřejněno 5.1. 2015, sejmuto 4.2. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 2 obce Pěčice konaného 13.12. 2014
zveřejněno 23.12. 2014, sejmuto 5.1. 2015

Výzva UZSVM
zveřejněno 26.11.2014, sejmuto 12.1.2015

 Kontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

326 103 055

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode