Důležité zákony


Všeobecně používané zákony OÚ:

 •     zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 •     zák.č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)
 •     zák.č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 •     zák.č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
 •     zák.č. 85/1965 Sb. zákoník práce zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 •     zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Evidence obyvatel:

 •     zák.č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 •     zák.č. 177/2000 Sb. o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
 •     zák.č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a správních poplatcích

Pokladna:

 •     zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Podatelna:

 •     instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
 •     zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 •     zák.č. 29/2000 Sb. o poštovních službách

Úplná znění výše jmenovaných Zákonů naleznete na portálu www.zakonyprolidi.czKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

314 314 562

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode