Povinně zvěřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

 • Obec Pěčice

Důvod a způsob založení

 • Obec vznikla nabytím účinnosti zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ze dne 12.4.2000 v platném znění – celé znění si můžete přečíst zde.

Organizační struktura

 • Obec je řízena starostou, místostarostou a zastupitelstvem obce se 7 členy včetně starosty zvolenými podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa/Adresa pro osobní návštěvu

 • Pěčice 1, 294 46 Semčice

ID datové schránky:

 • b3wat2y

Úřední hodiny pro osobní návštěvu

 • PO 18:00 – 20:00

Telefonní číslo

 • 314 314 562

Adresa internetové stránky

Adresa e-podatelny

Bankovní spojení a název banky

 • Komerční Banka; číslo účtu: 33220181/0100
 • IČO:  00509370
 • DIČ: Obec není plátcem daně z přidané hodnoty.

Případné platby lze

 • poukázat na číslo účtu: 33220181/0100
 • zaplatit v hotovosti v kanceláři obecního úřadu

Dokumenty

Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat:

 • ústně: na Obecním úřadě v Pěčicích
 • telefonicky
 • písemně (formulář)
 • e-mailem:  info @obec-pecice.cz
 • prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů:
  Advokátní kancelář Vlček & Partners, s.r.o.
  K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů Mgr. Šimon Vlček LL.B.
  Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00
  Tel. 721477268, E-mail: dpo@akvlcek.cz

Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí povinného subjektu (starosty obce) učiněné ve správním řízení se podávají u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno.

Formuláře

Návody pro řešení životních situací:

 • projednáním na OÚ
 • Městský úřad - Magistrát města MB: odbor sociálních věcí

Předpisy

Následující předpisy a vyhlášky jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí na obecním úřadě v úřední dny.

Úhrady za poskytování informací

 • bezplatně na Obecním úřadě obce     

Licenční smlouvy

 • Výhradní licence nebyly poskytnuty.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.Kontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

314 314 562

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode