Archiv UD 2022

Jednotlivé dokumenty otevřete kliknutím na červený odkaz.
 

 

Oznámení o místě a času konání voleb
zveřejněno 27.12.2022, sejmuto 16.1.2023

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 16.12.2022
zveřejněno 7.12.2022, sejmuto 2.1.2023

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
zveřejněno 23.11.2022, sejmuto 12.12.2022

Stanovení minimálního počtu členů úkrskové volební komise
zveřejněno 14.11.2022, sejmuto 1.12.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
zveřejněno 7.11.2022, sejmuto 30.11.2022

Záměr koupě pozemků p.č. 305/83 a 305/84
zveřejněno 26.10.2022, sejmuto 14.11.2022

Opatření obecné povahy - kormorán velký
zveřejněno 3.10.2022, sejmuto 2.11.2022

Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva
zveřejněno 10.10.2022, sejmuto 19.10.2022

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žerčice a část Semčice - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků
Mapa
zveřejněno 12.9.2022, sejmuto 10.10.2022

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva
zveřejněno 24.9.2022, sejmuto 10.10.2022

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí - neznámý vlastník

 - přehled vlastníků
zveřejněno 22.8.2022, sejmuto 10.10.2022


Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
zveřejněno 22.8.2022, sejmuto 19.9.2022

Oznámení o místě a času konání voleb do zastupitelstva obce Pěčice
zveřejněno 5.9.2022, sejmuto 19.9.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
zveřejněno 5.9.2022, sejmuto 19.9.2022

Informace o počtu a sídle volebních okrsků
zveřejněno 18.7.2022, sejmuto 17.8.2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
zveřejněno 18.7.2022, sejmuto 17.8.2022

Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - odchylný postup při usmrcování kormorána velkého
zveřejněno 29.6.2022, sejmuto 17.8.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
zveřejněno 4.7.2022, sejmuto 15.7.2022

Záměr prodeje pozemku p.č.286/8
zveřejněno 13.6.2022, sejmuto 29.6.2022

Záměr pronájmu Obecního hostince vč. bytové jednotky
zveřejněno 13.6.2022, sejmuto 29.6.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva 6.6.2022
zveřejněno 30.5.2022, sejmuto 8.6.2022

Krajská hygienická stanice - Pozvánka ke zkoušce znalosti hub
zveřejněno 23.5.2022, sejmuto 1.6.2022

Vyjádření k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
příloha: Žádost o poskytnutí informací dle z.č.106/1999 Sb., vč. příloh
zveřejněno 4.5.2022, sejmuto 23.5.2022

Veřejná vyhláška Finančního úřadu
zveřejněno 26.4.2022, sejmuto 23.5.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE A OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
zveřejněno 2.5.2022, sejmuto 23.5.2022

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
zveřejněno 30.3.2022, sejmuto 20.4.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
zveřejněno 30.3.2022, sejmuto 20.4.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
zveřejněno 11.3.2022, sejmuto 28.3.2022

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
Příloha č. 1 - seznam vlastníků
zveřejněno 21.2.2022, sejmuto 28.3.2022

Oznámení o vydání opatření obecné povahy
zveřejněno 31.1.2022, sejmuto 21.2.2022

Pozvánka ke zjišťování průběhu hranic pozemků - Komplexní pozemkové úpravy
P1 - seznam vlastníků šetření s uvedením čísel dotčených parcel, datem a časem srazu účastníků
P2 - přehledná situace s označenými místy srazu a uvedením dne a času srazu
zveřejněno 5.1.2022 , sejmuto 24.1.2022

Oznámení obce o zahájení obnovy katastrálního operátu - komplexní pozemkové úpravy
Příloha č. 1 - mapa hranic
Příloha č. 2 - seznam vlastníků
zveřejněno 15.12.2021, sejmuto 5.1.2022
 
 


Kontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

314 314 562

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode