Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice

10.06.2015 13:44

Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice, které se bude konat 20. června od 17:00 hodin v sále obecního hostince U Věčné žízně v Pěčicích.

Program zasedání:

 • Zahájení
 • Schválení programu zasedání
 • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání
 • Projednání a schválení Účetní závěrky obce Pěčice za rok 2014
 • Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Pěčice za rok 2014
 • Projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pěčice za rok 2014
 • Projednání a schválení Inventarizační zprávy za rok 2014
 • Projednání a schválení Rozpočtového opatření č. 1/2015
 • Projednání a schválení Výroční zprávy za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Revokace usnesení č. 3-4/2015 a 4-4/2015 ze dne 4.4. 2015 o pronájmu zemědělských pozemků
 •  Projednání a schválení zpracovatele Průkazu energetické náročnosti budov pro obecní nemovitosti
 •  Projednání a schválení upravené nabídky firmy Cerberos na změnu poskytovatele internetu a telefonních služeb
 •  Projednání a schválení uzavření dodatku ke smlouvě o pronájmu obecní hospody
 •  Projednání a schválení zahájení další etapy doplnění veřejného osvětlení
 •  Projednání a schválení žádosti TJ Sokol Pěčice o poskytnutí dotace na činnost klubu
 •  Projednání a schválení zahájení výběrového řízení na nákup techniky na svoz biologicky rozložitelného odpadu
 •  Projednání a schválení zprostředkovatele výběrového řízení na nákup  techniky pro svoz biologicky rozložitelného odpadu
 •  Projednání a schválení Směrnice pro provádění rozpočtových opatření
 •  Projednání a schválení Směrnice pro zadávání veřejných zakázek
 •  Zpráva o činnosti Obecního úřadu
 •  Diskuse
 •  Závěr

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

326 103 055

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode