Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

18.02.2015 22:02

Vážení spoluobčané, zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce Pěčice, které se bude konat 28. února od 17:00 hodin v sále obecního hostince U Věčné žízně.

Program zasedání:  

  • Zahájení
  • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání
  • Projednání nové obecně závazné vyhlášky obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
  • Systém a projekt na likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu
  • Projekt na revitalizaci parku u „Pomníku padlých“
  • Doplnění / rekonstrukce rozhlasu
  • Odměna za tvorbu nových internetových stránek obce
  • Zpráva o činnosti Obecního úřadu
  • Diskuse
  •   Závěr

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

326 103 055

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode