Oznámení: Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

16.01.2015 14:04

V souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že oznámení koncepce "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" (dále též jen "oznámení koncepce"), zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona, bude podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.


Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách portal.cenia.cz pod kódem koncepce MZP200K, kde pod rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení. 

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. Doba zveřejnění je nejméně 15 dnů.

Stáhněte si Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

314 314 562

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode