Oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“

07.01.2015 10:50

V souladu s § 10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme, že oznámení koncepce  „Národní plán povodí Labe“  (dále též jen "oznámení koncepce"), zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona, bude podrobeno zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Do oznámení můžete nahlížet na internetových stránkách obce www.obec-pecice.cz v sekci Úřední deska a následně sekci Archiv úřední desky a v úředních hodinách na Obecním úřadě.

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje.

Do oznámení koncepce lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://portal.cenia.cz pod kódem koncepce MZP194K, kde rovněž naleznete informaci o konkrétním dni zahájení zjišťovacího řízení.

Přečtěte si celé: Oznámení koncepce „Národní plán povodí Labe“

 

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

326 103 055

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode