Nová strategie přinese více jak 40 milionů korun

02.12.2015 00:29

Dne 24. 11. 2015 schválila valná hromada Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. strategii rozvoje svého území do roku 2023. Na základě této strategie by do území mělo prostřednictvím MAS přitéct více než 40 mil. Kč.

Nejdůležitějším bodem jednání členské základny místní akční skupiny (dále jen MAS) bylo schválení Strategie komunitně  vedeného místního rozvoje, která je základní oporou pro realizaci menších projektů v regionu Svatojiřského lesa. Podpora v příštích letech bude zaměřena především na obce z Integrovaného regionálního operačního programu a podnikatelský sektor bude podpořen z Programu rozvoje venkova ČR.

Finance, které poputují do obecních rozpočtů, jsou zaměřené na 5 oblastí. Jedná se o udržitelnou a bezpečnou dopravu, jednotky požární ochrany, sociální služby, školství a sociální podnikání. Přičemž největší objem prostředků je věnován na oblast předškolního a základního vzdělávání. V rámci podpory podnikání budou podporovány především malé podnikatelské subjekty ve vybraných činnostech např. řemesla či zemědělství.

Dalším zajímavým bodem valné hromady bylo vytvoření vlastního grantového schéma „Svatojiřský poklad“. Prostřednictvím tohoto schéma budou podporovány kulturní, sportovní či vzdělávací akce členských neziskových organizací MAS.

Místní akční skupina SVATOJIŘSKÝ LES, z.s. je neziskovou organizací založenou obcemi a zástupci organizací z podnikatelského i neziskového sektoru. Posláním MAS je přispět k rozvoji území pomocí podpory projektů, ale i realizací dalších rozvojových aktivit.

V programovém období Evropské unie 2007 – 2013 MAS podpořila 94 projektů částkou přesahující 30 mil.

Tým kanceláře Místní akční skupiny SVATOJIŘSKÝ LES, z.s.

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

314 314 562

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode