Výstava židovské tradice a zvyky na Mladoboleslavsku

24.06.2015 11:36

Muzeum Mladoboleslavska, 24.6. do  1.11. 2015,

Muzeum Mladoboleslavska připravilo tento rok na letní měsíce unikátní výstavu. Ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze otevře 24. 6. 2015 na boleslavském hradě novou výstavu s názvem Židovské tradice a zvyky na Mladoboleslavsku.

Expozice bude sestávat z velmi vzácných a cenných exponátů, jejichž historie je z hlediska regionu vskutku ojedinělá. Mladá Boleslav byla totiž v minulosti jediným místem v Českých zemí, kde na sklonku 19. století vzniklo obecní židovské muzeum. Přestože i v nedalekém okolí města, jako např. v Kolíně, byla odnepaměti významná a početná židovská komunita, k tomuto z historického hlediska tak důležitému počinu došlo právě v Mladé Boleslavi. K založení muzea dal podnět učitel Heřman Pollak a získal pro něj prostory v jedné z místností židovské školy v Krajířově ulici. Tam byly shromažďovány liturgické a ostatní drahocenné synagogální předměty včetně textilií, které připomínaly bohatou minulost zdejší i okolních židovských obcí. Sbírka se rozrůstala a v roce 1938 zahrnovala již cca 500 exponátů, mezi něž patřily vzácné synagogální opony, pláštíky na Tóru, stříbrné liturgické předměty, hebrejské tisky a dokumenty. Ve válečných letech 1940-1942 byla sbírka mladoboleslavského židovského muzea převezena do Prahy, aby se zabránilo její zkáze.      

V současné době jsou zmiňované předměty majetkem Židovského muzea v Praze. Na výstavě Židovské tradice a zvyky tak téměř po 80 letech budou moci návštěvníci zhlédnout část tohoto unikátního souboru nedozírné hodnoty opět v Mladé Boleslavi, přímo v místě zrodu sbírky. Prezentován zde bude např. stříbrný pohár vyrobený v Jihlavě v roce 1623, původně určený jako odměna jednoho z účastníků dobové střelecké soutěže, dále synagogální textilie převážně z 18. století a stříbrné předměty liturgické i denní potřeby, které díky svým donačním nápisům poskytnou návštěvníkům cenné mikrosondy do života místních židovských rodin. Pro dokreslení představy o židovském národu jako etniku, jež tvořilo důležitou složku obyvatelstva českých zemí před druhou světovou válkou, Muzeum Mladoboleslavska oslovilo se žádostí o zápůjčku dalších exponátů i některá muzea a instituce v blízkém i vzdálenějším okolí Mladé Boleslavi. Díky této spolupráci byla výstava doplněna např. o vědro na vodu z roku 1781 zapůjčené Regionálním muzeem v Náchodě či umně zdobenou skříň na Tóru z  Podještědského muzea v Českém Dubu.

Muzeum Mladoboleslavska (www. muzeum-mb.cz)
Hrad 1 - Staroměstské náměstí
Mladá Boleslav 293 01

otevřeno denně mimo pondělí, květen – září 9-12, 13-17, říjen – duben 9-12, 13-16

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

326 103 055

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode