Informace k předávání zdravotní dokumentace - LABORATORY ROOM

05.01.2024 10:08

Níže předáváme informace od společnosti LABORATORY ROOM Semčice k žádostem o předání vaší zdravotní dokumentace.

Zdravotní dokumentaci je možné předat pouze tomu, kdo se již zaregistroval k novému lékaři a přinese od něho žádost o předání zdravotních informací. Bez této žádosti není možné dokumentaci nikomu vydat. Je to majetek pojišťovny a musí být uložena v archivu do doby, než si ji vyžádá nový registrující lékař. V příloze jsou vzory žádosti o předání zdravotnické dokumentace s instrukcemi pro klienty a žádosti bez popisků k vytištění. Tyto informace jsou rovněž ke stažení na stránkách krajského úřadu v odboru zdravotnictví. Po registraci u nového lékaře může žádat o předání dokumentace sám klient a nebo lékař, ke kterému se zaregistroval. Proto jsou dvě varianty žádosti. Ta pro lékaře navíc obsahuje souhlas klienta s předáním dokumentace, který musí podepsat. Čili při registraci se klient s lékařem domluví, kdo z nich si dokumentaci vyžádá. Pokud bude žádat lékař, musí mu pacient podepsat souhlas.

Dále upozrňujeme na to, aby klienti do kolonky s dotazem u koho byla jejich dokumentace vedena nepsali jméno lékaře, ale název firmy, která byla majitelem ordinace, protože oni mají dokumentaci archivovanou pod názvem firmy. Což je v našem případě LABORATORY ROOM s.r.o. Semčice. Žádosti je lepší posílat poštou, neboť e-mail musí být opatřen elektronickým podpisem, bez něhož nemohou žádosti vyhovět a datová schránka musí být osobní klientova.

Dále vám posílám jak budu v lednu v ordinaci, abych mohla předávat výpisy a dokumentaci klientům, kteří se již přeregistrovali a mají žádost o předání zdravotní dokumentace od nového lékaře. Jednatelka firmy Laboratory mi oznámila, že 10.1.2024 přijede s krabicemi a pomůže mi do nich abecedně uskladnit dokumentaci a rovnou ji pak odveze na krajský úřad. V tento den už nebude možné klientům dokumentaci ani výpis předat. A o den později už o ni budou muset žádat přes kraj. Klienti mají strach, že jim nedají celou dokumentaci, že se někde ztratí atd. Nemusí se bát, bude uložena v krabicích a z nich ji budou na kraji vytahovat a celou posílat. Rozhodně nebudou dělat jen výpisy, na to tam nemají čas.

Další informace se týká klientů s neukončenou neschopenkou. Tito klienti, pokud se zatím nestihli přeregistrovat, mohou požádat o další vedení neschopenky jiného lékaře i bez registrace u něj, domluvit se s ním např. že to bude na přechodnou dobu než se někde zaregistrují. Nebo může převzít neschopenku odborník nebo specialista, ke kterému klient dochází. Např. má neschopenku na bolest zad a chodí na kontrolu i k neurologovi nebo ortopedovi, tak požádá jeho o přechodné vedení PN a vystavení lístku na peníze než sežene lékaře, který ho zaregistruje.

Klienti se často ptají, zda se musí ihned přeregistrovat, když by např. chtěli vyčkat do března, zda nebude v Dobrovici a v Semčicích nový lékař nebo chtějí v březnu odejít za MUDr. Křížkem do Nymburka. Odpověď je asi taková, že se zatím registrovat nemusí. Mohou vyčkat v případě, že mají dostatek léků nebo chodí k odbornému lékaři, který jim léky může napsat také, nebo jsou mladí a téměř nemarodí. Pokud by byl nějaký akutní problém musí je ošetřit kterýkoli lékař i bez registrace, vystavit recept na antibiotika při angíně, vystavit PN atd. Nemůže jim, ale udělat předoperační vyšetření, výpis, vystavit potvrzení k řidičáku, nebo udělat preventivní prohlídku. Jestliže někdo ví, že ho čeká operace nebo  má promaroděný téměř rok a bude žádat OSSZ o invalidní důchod apod. musí se zaregistrovat. U nového lékaře pak musí být tři měsíce, než se může přeregistrovat jinam. Při akutních obtížích mohou být ošetřeni také na urgentu nebo pohotovosti v nemocnici.

Ordinační hodiny leden
Vzor žádosti pro lékaře
Vzor žádosti pro klienta

Žádost pro lékaře
Žádost pro klienta

 

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

314 314 562

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode