Nabídka bytů v komunitním domě Semčice

21.09.2017 10:24

Byty v KoDuSu v Semčicích jsou určené osobám od 60 let výše. Vzhledem k výše uvedenému se jedná o bydlení určené víceméně soběstačným osobám, které si vystačí se vzájemnou komunitní pomocí nebo s individuálně zajištěnou terénní službou sociální péče (např. dovoz jídla, úklid…).

Zároveň se jedná o sociální bydlení s regulovaným nájmem, kdy nájemné za 1 m2 podlahové plochy nesmí překročit limit stanovený MMR (aktuálně platný limit 57,20 Kč). Každý z nájemníků platí za výměru rozlohy svého bytu a dále za podíl na sdílených komunitních prostorách v rozsahu 10 m2. To znamená, že maximální výše čistého nájemného (tzn. bez příspěvku na služby jako úklid a zabezpečení domu a bez záloh na spotřeby energií) nepřesáhne při stávajícím limitu částku 3.146 Kč.

Protože se jedná o bydlení sociálního charakteru, mohou být nájemníky domu jen osoby splňující kromě věku také následující sociální kritéria:

  •     Osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá ve vlastnictví (ani podílovém spoluvlastnictví) byt, rodinný dům nebo bytový dům, a nemá ve vlastnictví ani družstevní podíl v bytovém družstvu. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet s nájemníkem.
  •     Osoba musí prokázat, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 1násobek průměrné měsíční mzdy. V případě dvoučlenné domácnosti nesmí průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy přesáhnout 1,2násobek průměrné měsíční mzdy.
  •     V současné době je referenční hodnotou průměrná měsíční mzda zveřejněná ČSÚ ve výši 27.575 Kč
  •   Nájemní smlouva bude uzavírána na 2 roky s ujednáním o obnovování nájmu vždy na další dva roky, pokud nájemník bude mít zájem o pokračování nájmu při splnění podmínek pro sociální bydlení.

Jak bude KoDuS v Semčicích vypadat?

Jedná se o bytový dům, byť zaměřený na komunitní bydlení, tzn. nejedná se o dům se zdravotní, pečovatelskou službou nebo pobytovými sociálními službami.

Celý dům splňuje parametry bezbariérového užívání, se všemi byty upravitelnými na plně bezbariérové.

V domě bude 16 bytových jednotek: 5 bytů s rozlohou 30–40 m2 a 11 bytů s rozlohou 40–45 m2.

Menší bytové jednotky jsou všechny řešeny dispozičně jako 1+KK a určeny pro jednu osobu. Pět z větších bytových jednotek je také řešeno jako 1+KK pro jednu osobu, šest větších bytových jednotek je navrženo jako 2+KK až pro dvě osoby.

Dva byty jsou v přízemí domu, ve 2. a 3. nadzemním podlaží je po 6 bytových jednotkách, dva byty jsou ve 4. podkrovním podlaží.

Celková kapacita domu je tedy počítána pro 16 - cca 22 osob.

Byty budou vybavené kuchyňskou linkou s dvouvařičem a chladničkou, většina bytů i s troubou.

Koupelnové vybavení bude zahrnovat bezpečnostní prvky, jako jsou madla a sedátko ve sprchových koutech.

Dům disponuje štědrými sdílenými prostorami pro komunitní aktivity obyvatel – dvěma společenskými místnostmi včetně společných plně vybavených kuchyní, prostorem pro společnou knihovnu, sportovní klubovnou pro hry jako ping-pong nebo kulečník, tělocvičnou.

V domě budou také další společně využívané prostory jako prádelna (místnost se sdílenou pračkou), sušárna prádla, místnost pro uskladnění kol apod.

Při rekonstrukci domu jsme se snažili být co nejvíce ohleduplní k životnímu prostředí, proto bude vytápění domu částečně pokryto tepelným čerpadlem (v kombinaci s plynovými kotly) a pro splachování WC bude využívána dostupná dešťová voda sváděná ze střechy do speciálních nádrží pod zemí.

S ohledem na zdraví nájemníků bude domovním řádem upraven striktní zákaz kouření ve všech společných prostorách domu a také v jeho těsné blízkosti (zejména u vstupu do domu a v blízkosti přízemních oken).

Okolí objektu obklopuje investorův pozemek se zahradně parkovou úpravou, který bude nadále zvelebován. Obyvatelům KoDuSu, kteří by měli zájem o vlastní malou zahrádku (např. pro pěstování zeleniny) může být vyčleněna malá parcela pro jejich zahradničení.

Více info najdete ZDE

ZpětKontakt

Obecní úřad Pěčice
Pěčice 1
Semčice
29446

314 314 562

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode